Chovňa u mňa doma.

Chovňa obsahuje spolu 55 nádrží o celkovom objeme 5723 litrov.
Centrálne okysličovanie a filtráciu zabezpečujú membránové bezolejové čerpadlá SECOH EL – 60 /1ks /, SECOH SLL – 50 /1ks/.
V chovni je ústredné kúrenie a priemerná teplota je 26°C.