Podmienkou úspešného chovu je kvalitná strava.

Zdravie a kondícia rýb sú vo veľkej miere ovplyvnené potravou, ktorú ryby prijímajú.
Ryby v našom chove sú kŕmené výlučne kvalitným značkovým krmivom.

Vločková potrava –  SERA / Flora, San, Vipan, Vipan Baby /, Tropical Spirulina Super Forte 36%, Tropical Malawi

Mrazená potrava – cyklop, koretra, artémia, červený cyklop s astaxantínom + živá liahnutá artémia pre poter