Podmienkou úspešného chovu je kvalitná strava.

Zdravie a kondícia rýb sú vo veľkej miere ovplyvnené potravou, ktorú ryby prijímajú.
Ryby v našom chove sú kŕmené výlučne kvalitným značkovým krmivom.

Vločková potrava -  SERA / Flora, San, Vipan /, Tropical Spirulina Super Forte 36% a pre poter Sera Vipan Baby

Mrazená potrava – cyklop